TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 

СТАТУТ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ (децембар 2019.)     преузимање

 

СТАТУТ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО     преузимање

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.     преузимање

 

Правила Комисије за колективни уговор     преузимање

 

Правила о раду Комисије за безбедност и здравље на раду     преузимање

 

Правила о раду Комисије за фонд солидарности     преузимање

 

Правилник фонда солидарности     преузимање

 

Правила о раду Комисије за информисање     преузимање

 

Правила о раду Комисије за општа и нормативна акта     преузимање

 

Правила о раду Комисије за рекреативни одмор     преузимање

 

Правила о раду Одбора секције жена     преузимање

 

Правила о раду Секције младих     преузимање

 

Правила о раду Статутарног одбора     преузимање

 

Правила о раду Надзорног Одбора СЖС     преузимање

 

Правила о раду Комисије Штрајкачког фонда     преузимање

 

Правилник о превозу железничког особља на пругама ЖС   преузимање

 

 

 

     

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org