TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES


П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О


   
  Драган Ранђеловић
председник СЖС
 Предраг Спасић
секретар СЖС
  
Јасминко Пијетловић
председник Синдиката железничара „Инфраструктура железнице Србије“
 Радисав Ђорђевић
заменик председника СЖС
председник Синдиката железничара „Србија карго“
 Дејан Миловановић
председник Синдиката железничара „Србија воз“
     


И З В Р Ш Н И   О Д Б О Р


       
     Драган Ранђеловић
председник СЖС
    Предраг Спасић
секретар СЖС
    
Јасминко Пијетловић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО)саобраћајних послова- Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“
  Бранко Филиповић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) Грађевинске делатности- Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“
  Драган Ћирић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) електротехничких послова- Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“
  Радомир Радусин
председник председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) УП и ЗС- Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“
  Радисав Ђорђевић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) ЗОВС „Србија карго“- Синдикат железничара „Србија карго“
        
Иван Лештанин
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) Вуча возова и ТКП „Србија карго“- Синдикат железничара „Србија карго“
  Саша Торбица
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) за превоз робе „Србија карго“- Синдикат железничара „Србија карго“
  Дејан Миловановић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) ЗОВС „Србија воз“- Синдикат железничара „Србија воз“
  Срђан Стајић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) вуче возова „Србија воз“– Синдикат железничара „Србија воз“
  Драган Љубић
председник Јединствене синдикалне организације (ЈСО) превоз путника „Србија воз“– Синдикат железничара „Србија воз“

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org