TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SWERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBES

 


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА


СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ је сложена организација за територију Републике Србије, коју чине чланови организовани код више послодаваца и то:

 -У Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром  „Инфраструктура железнице Србије“- у коме делује Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“
 -У Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија карго“- у коме делује Синдикат железничара „Србија карго“
 -У Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија воз“- у коме делује Синдикат железничара „Србија воз“
 -У Акционарском друштву „Железнице Србије“- у коме делује Синдикат железничара „Железнице Србије“

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА КАРГО“

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „СРБИЈА ВОЗ“

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЖС – ДЕФИНИСАЊЕ ДЕЛОКРУГА РАДА ОРГАНА


ГЛАВНИ ОДБОР СЖС

ИЗВРШНИ ОДБОР СЖС

ПРЕДСЕДНИШТВО СЖС

НАДЗОРНИ ОДБОР СЖС

СТАТУТАРНИ ОДБОР

ОДБОР СЕКЦИЈЕ ЖЕНА

ОДБОР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ

ОДБОРИ СЖС ЧВОРОВА

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org