TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

ОДРЖАН САСТАНAK У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ЗАХТЕВ Синдиката железничара „Инраструктура железнице Србије“ и Синдиката Извршних служби српских железница

Београд, март 2021.

На захтев Синдиката железничара „Инраструктура железнице Србије“ (СЖИЖС) и Синдиката Извршних служби српских железница (СИССЖ), дана 18.03.2021. године, одржан је састанак у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ).

Представници репрезентативних синдиката СЖИЖС и  СИССЖ истакли су пре свега да је економско – социјални положај запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ изузетно тежак и у незавидном положају у односу на сва јавна предузећа и предузећа у јавном сектору.

СЖИЖС и СИИСЖ потписали су Колективни уговор из разлога да не би дошли у ситуацију да имамо Правилник о раду, који би проузроковао знатно лошији економско – социјални и материјални положај запослених. Новим Колективним уговором добили смо повећање цене радног сата од 5% и цена радног сата износи 77,53 динара (минимална цена радног сата у Републици Србији износи 183,93 динара), тако да су повећања основних зарада осетили само запослени са коефицијентом изнад 2,40 (повећање незадовољавајуће), а запослени испод 2,40 коефицијента нису добили повећање ни 1,00 динар. Запосленима испод коефицијента 2,40 кад помножите основни коефицијент са ценом радног сата од 77,53 динара и фондом  сати од 174 добијете основну зараду испод минималне основне зараде у Републици Србији, која износи 32.371,00 динара, тако да се поменутим запосленим врши доплат до минималне основне зараде.

Констатација је да су сви запослени у нашем железничком друштву  незадовољни својим  зарадама и очекују да се путем разговора и преговора са вама побољша економско – социјални и материјални положај запослених.

Постоји велика опасност да после великих улагања последњих година у железницу дођемо у ситуацију да на железницама нема ко да ради.

Из свих поменутих разлога мора се што хитније:

  • Извршити нивелација коефицијената у Прилогу I Колективног уговора у складу са минималном  ценом радног сата у Републици Србији од 183,93 динара.

  • Повећати топли оброк коме је вредност у новчаном износу 120,00 динара по радном дану у износу неопорезованог дела (око 270,00 динара – предлог).

  • Повећати регрес коме је вредност у новчаном износу 1.000,00 динара месечно у износу неопорезованог дела (око 3.000,00 динара – предлог).

Повећањем топлог оброка и регреса сви запослени добили би исто повећање у новчаном износу што би задовољило све категорије запослених.

Нивелацијом коефицијената са ценом радног сата од 183,93 динара спречило би се подношење тужби.

Помоћница министра МГСИ Анита Димоски у свом излагању је сагласна да су зараде у сва четири железничка друштва мале и да је то период који траје дуги низ година и да је  сада у оваквим околностима тешко остварити оно што запослени очекују. Оно што МГСИ чини и чиниће и даље да са министарствима финансија, рада и привреде сагледамо мере на који начин да се повећају финансијска средства за железничка друштва.

У том правцу дат је налог пословодствима сва четири железничка друштва да израде Методологију коефицијената на основу минималне цене радног сата од 183,93 динара, са симулацијом повећања финансијске масе за зараде.

Представници СЖИЖС и СИССЖ не сумњају у добру вољу ресорног министарства МГСИ али сматрају да резултати треба да дођу што пре.

Било је још делегатских питања СЖИЖС и СИССЖ везано за услове рада, безбедност железничког саобраћаја, заштитне и службене одеће и обуће.

Закључак састанка је да нам МГСИ достави што пре одговоре и обавештење са поменутог састанка.

По добијеном обавештењу и одговорима сви чланови поменутих репрезентативних синдиката биће упознати преко својих синдикалних представника.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА

ЖЕЛЕЗНИЧАРА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Јасминко Пијетловић

 

 

 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org