TRADE UNION OF RAILWAYMEN OF SERBIA                 GEWERKSCHAFT DER SERBISCHEN EISENBAHNER                  SYNDICAT DES CHEMINOTS SERBE

 

ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ У "ИНФРАСТРУКТУРИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Београд, септембар 2017.

 

 

 

Sindikat železničara Srbije      Nemanjina 6, soba 153,  11000 Beograd     tel/fax: 381(11)3618-354      ztp_szs@szs-railsyn.org